Close

Popradská 54, 040 01 Košice

all-fin@all-fin.sk

+421 918 115 999

+421 908 972 981

055 6423 918-21

Vklady a úvery

Kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ“ poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti Allfin s.r.o., so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby spoločnosti.

nájdite nás