Close

Poistenie na mieru

Pomáhame ľudom na Slovenskom finančnom
trhu už viac ako 18 rokov.

Hľadáte správneho partnera pre správu vašich financií

naše služby

Ponúkame viac ako len poistenie pre klienta.

Poistenie

Poistenie priemyslu a podnikateľov tak isto i fyzických osôb.

Úvery

Možnosť vkladov a úverov pre našich ale aj nových klientov.

Reality

Ponúkame byty, domy, pozemky a komerčné priestory na predaj, kúpu, prenájom.

Zaujímavosti

Užitočné novinky 

Profil našej
spoločnosti

Niečo malo o nás.

Allfin s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2002. Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je finančné sprostredkovanie v sektoroch:

 • – poistenie a zaistenie
 • – prijímanie vkladov
 • – poskytovanie úverov

Spoločnosť vykonáva tieto služby na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo GRUFT-027/2005/PAGP zo dňa 14.12.2005 a dodatku č. ODT-3796/2013. Sídlom spoločnosti sú Košice, pôsobnosť je v rámci Slovenskej republiky.

Allfin s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov zaregistrovaných v Národnej banke Slovenska pre príslušný sektor. V súčasnej dobe spravujeme cca 45.000 poistných zmlúv, prevažne v poistení majetku, poistení osôb, poistenie zodpovednosti za škody a poistenie motorových vozidiel. 

Našim klientom sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá sprostredkovateľskú spoločnosť ALLFIN s.r.o. poverí vykonávaním nasledovných činností:

 

 • predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmluvy,
  predkladanie návrhu poistnej zmluvy,
  vykonávanie iných činností smerujúcich k uzavretiu poistnej zmluvy
  uzavretie poistnej zmluvy
  spolupráca pri správe poistenia (t.j. súhrn činností zameraných na udržanie a aktualizáciu stavu poistných zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých poistných zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia poistného a jeho zúčtovania, evidenciou zmien v poistení až po zánik poistnej zmluvy),
  spolupráca pri vybavovaní poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv, najmä v súvislosti s poistnou udalosťou,
  zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika,
  poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva.

 

Tieto činnosti sú pre Vás vykonané bezodplatne počas celej platnosti poverenia.

Poistenie majetku

 • Komplexný živel
 • Krádež, lúpež, vandalizmus
 • Stroje a strojné zariadenia
 • Elektronika
 • Prerušenie prevádzky
 • Pohľadávky
 • Preprava zásielok
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie malých lietadiel
 • Poistenie výstav

 

Poľnohospodárske poistenie

 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie plodín

Poistenie zodpovednosti za škody

 • Zodpovednosť za škodu – všeobecná, profesijná, vadný výrobok
 • Zodpovednosť za finančné škody štatutárov
 • Zodpovednosť poľovníkov
 • Zodpovednosť prepravcu
 • Poistenie zodpovednosti za colný dlh
 • Poistenie zodpovednosti za enviromenálnu škodu

 

Poistenie motorových vozidiel

 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)
 • Poistenie sedadiel
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie náhradného vozidla

Poistenie fyzických osôb

 • Nehnuteľný majetok
 • Hnuteľný majetok
 • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za škodu z členov domácnosti
 • Zodpovednosť poľovníkov
 • Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi, vadný výrobok
 • Motorové vozidlá – KASKO, PZP, pripoistenia
 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej činnosti

Spracovanie osobných údajov

partneri

Naši partneri s ktorými spolupracujeme.

kontakt

Neváhajte nám napísať.

nájdite nás

kontaktné informácie

Allfin s.r.o.

Popradská 54,
040 01 Košice

IČO: 36 217 484 zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I., Oddiel:Sro, Vl.č.: 13614/V

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745

kontaktný formulár