Close

Lacné poistenie si možno vyklikáte, ale aj také aké naozaj chcete?

Nákupy cez internet sú samé o sebe rizikom, nehovoriac o nákupe finančných služieb. Uzatvorenie poistenia cez internet, bez dostatočného oboznámenia sa s produktom, sú veľkým rizikom pre kupujúceho.

Pri vyberaní poistenia je dôležité odpovedať  si ako (súkromne po práci, každodenne pre rodinu, alebo je môj pracovný nástroj – určí mi rozsah poistenia) a kde auto používam (v akom regióne, v akom okruhu od bydliska, v zahraničí  – určí mi rozsah asistenčných služieb).

Ak si odpoviem na tieto otázky pri používaní môjho auta, určím si aké služby očakávam od poistenia a aký finančný balík mám k dispozícii. Na základe týchto parametrov si definujem riziká, ktoré sú pre mňa prioritou (pri rodinnom aute určite nezabudnite na úrazové poistenie sedadiel) a chcem ich mať hradené z poistenia a tie, ktoré nie sú pre mňa podstatné a ktoré budem znášať zo svojho vrecka.

Až potom hľadám, či existuje produkt, ktorý sa čo najviac približuje mojim požiadavkám a až nakoniec porovnávam cenu dostupných produktov na trhu.

Pri zodpovedaní týchto dôležitých otázok Vám pomôže viac  ako klikanie skúsený poisťovací (finančný) agent. On  zodpovedá za správne identifikovanie Vašich požiadaviek a má prehľad o poistnom trhu. Upozorní Vás na riziká jednotlivých produktov, reálne skúsenosti s nimi. Zároveň je aj zo zákona poistený za škodu spôsobenú pri svojej činnosti.

Ak však predsa budete kupovať  zmluvu  samostatne cez internet, nezabudnite uvádzať presné údaje z Osvedčenia o prevádzke mv (veľkého TP) a ich dôslednú kontrolu. Zároveň si uvedomte, že nepravdivé odpovede  na otázky o Vami spôsobených škodách môžu mať za následok odmietnutie plnenia pri škode a anulovanie poistnej zmluvy.

Cena poistenia u finančného poradcu vrátane poradenstva a pomoci pri uplatňovaní odškodnenia v poisťovni sa nelíši od tej, ktorú si vyklikáte u opíc J(pardon u virtuálnych kolegov, lebo oni sú samozrejme tiež finanční poradcovia).