Close

Poistenie priemyslu a podnikateľov

– Komplexný živel

– Krádež, lúpež, vandalizmus

– Stroje a strojné zariadenia

– Elektronika

– Prerušenie prevádzky

– Pohľadávky

– Preprava zásielok

– Stavebno – montážne poistenie

– Poistenie malých lietadiel

– Poistenie výstav

– Poistenie hospodárskych zvierat

– Poistenie plodín

– Zodpovednosť za škodu – všeobecná, profesijná, vadný výrobok

– Zodpovednosť za finančné škody štatutárov

– Zodpovednosť poľovníkov

– Zodpovednosť prepravcu

– Poistenie zodpovednosti za colný dlh

– Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

– Havarijné poistenie (KASKO)

– Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)

– Poistenie sedadiel

– Poistenie batožiny

– Poistenie čelného skla

– Poistenie náhradného vozidla

POISTENIE FYZICKÝCH OSôb

– Nehnuteľný majetok

– Hnuteľný majetok

– Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

– Zodpovednosť za škodu z členov domácnosti

– Zodpovednosť poľovníkov

– Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi, vadný výrobok

– Motorové vozidlá – KASKO, PZP, pripoistenia

– Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

– Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej činnosti

nájdite nás

kontaktný formulár