Close

Hlásenie poistných udalostí

Pripravili sme pre Vás jednoduchý návod ako postupovať pri na hlasovaní poistnej udalosti:

 

  • Ak máte podozrenie na spáchanie trestného činu, (krádež, vlámanie, vandalizmus, …) ihneď túto skutočnosť oznámte polícii. Hlavne pri škodách na majetku je potrebné, čo najskôr upovedomiť Vašu poisťovňu a postupovať podľa pokynov pracovníkov odd. likvidácie poistných udalostí. Každú poistnú udalosť musíte vašej poisťovni okrem telefonického oznámenia (ak je to možné) oznámiť aj písomne na predpísanom tlačive, ktoré Vám vo väčšine prípadov vydá technický pracovník pri obhliadke poškodenej veci, alebo si to viete stiahnuť cez stránky našich partnerov.
  •  
  • Pri telefonickom oznámení nezabudnite uviesť: Meno, adresu, telefónny kontakt na Vás, dátum a miesto poistnej udalosti, číslo poistnej zmluvy a čoho sa týka, ak je poškodené motorové vozidlo – uveďte EVČ, VIN číslo, približný rozsah poškodenia a kde sa vozidlo nachádza.
  •  
  • V prípade, že ste spôsobili škodu Vaším motorovým vozidlom tretej osobe (PZP), ste povinný túto škodovú udalosť nahlásiť do Vašej poisťovne najneskôr do 15 dní po jej vzniku, ak nastala na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR.
  •  
  • Ak škodu nahlasujete ako vinník dopravnej nehody, nezabudnite si poznačiť údaje poškodeného vozidla, vodiča, držiteľa motorového vozidla a jeho motorového vozidla a tieto údaje uviesť aj v telefonickom oznámení.
  •  
  • Čo najskôr je potrebné svoj nárok na poistnú náhradu uplatniť voči poisťovni písomne a po oprave poškodenej veci doručiť o tom relevantné doklady poisťovni, v čom Vám radi ako klientom spoločnosti Allfin s.r.o. pomôžeme. Vaša starosť telefonickým a písomným nahlásením skončila. .

nájdite nás

kontaktný formulár