logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Vklady a úvery

Meno: * Priezvisko: *
Telefón: * E-mail: *
Potrebujem: * Vybaviť úver
  Uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení
* povinné údaje

Kliknutím na tlačítko "Poslať" poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti Allfin s.r.o., so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby spoločnosti.