logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Služby

Našim klientom sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá sprostredkovateľskú spoločnosť ALLFIN s.r.o. poverí vykonávaním nasledovných činností:

Tieto činnosti sú pre Vás vykonané bezodplatne počas celej platnosti poverenia.