logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Poistenie

 • Poistenie priemyslu a podnikateľov
 • Poistenie fyzických osôb

Poistenie majetku
 • Komplexný živel
 • Krádež, lúpež, vandalizmus
 • Stroje a strojné zariadenia
 • Elektronika
 • Prerušenie prevádzky
 • Pohľadávky
 • Preprava zásielok
 • Stavebno – montážne poistenie
 • Poistenie malých lietadiel
 • Poistenie výstav
Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie plodín
Poistenie zodpovednosti za škody
 • Zodpovednosť za škodu – všeobecná, profesijná, vadný výrobok
 • Zodpovednosť za finančné škody štatutárov
 • Zodpovednosť poľovníkov
 • Zodpovednosť prepravcu
 • Poistenie zodpovednosti za colný dlh
 • Poistenie zodpovednosti za enviromenálnu škodu
Poistenie motorových vozidiel
 • Havarijné poistenie (KASKO)
 • Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)
 • Poistenie sedadiel
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie čelného skla
 • Poistenie náhradného vozidla

Poistenie fyzických osôb
 • Nehnuteľný majetok
 • Hnuteľný majetok
 • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za škodu z členov domácnosti
 • Zodpovednosť poľovníkov
 • Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi, vadný výrobok
 • Motorové vozidlá – KASKO, PZP, pripoistenia
 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej činnosti