logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Naši partneri

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Groupama poisťovňa, a.s.
Wustenrot poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Tatrabanka, a.s
Amslico poisťovňa - Alico,a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Osterreichische Hagelversicherung-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa)
Colonnade Insurance S.A.